Discussion:
Żydowskie nazwiska w Polsce
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Grzegorz
2003-09-27 08:58:25 UTC
Permalink
Raw Message
Witam wszystkich

Zwykle żydowskie nazwiska w Polsce kojarzą się z językiem niemieckim, ale
oprócz takich są jeszcze brzmiące "po polsku" - Słonimski, Mortkowicz. Jak
doszło do takiego zróżnicowania? Czy polscy Żydzi zmieniali nazwiska z
niemiecko na polsko brzmiące podejmując decyzję o asymilacji, czy jest to
rezulatat jakichś wcześniejszych procesów?

Pozdrawiam

Grzegorz
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Artur Drzewiecki
2003-09-27 11:28:58 UTC
Permalink
Raw Message
Zajrzyj:
http://www.historia.icenter.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=6
--
Politycznie niepoprawny Artur Drzewiecki.
"Nie ma większego głupca nad starego głupca."
"Największą głupotą jest nieumiejętność przyznania się do niewiedzy."

Usuń "nie.", "cierpie.", "spamu." i ".qvx" z mego adresu w nagłówku.
Artur Drzewiecki
2003-10-05 09:29:27 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Artur Drzewiecki
http://www.historia.icenter.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=6
Pozwolę sobie dodać kilka uzupełnień do cytowanego przeze mnie tekstu.
Była jeszcze pewna mała kategoria nazwisk żydowskich. Mianowicie
nazwiska "dowcipowe" - po prostu magnat mógł dla "kawału" nadawać swoim
Żydom albo nazwiska nielubianych sąsiadów, rodzin, albo też nadawać
nazwiska typu "Pupko", "Dupak" itp. (to było rzadkie, a poza tym
nosiciele takich nazwisk szybko je zmieniali, albo robiły to władze).
Poza tym niemieckie nazwiska poetyckie - tradycja ta pojawiła się w
księstwach Rzeszy w celu odróżniania Żydów od rodowitych Niemców (Niemcy
nie nosili raczej nazwisk typu "Złota Góra" - Goldberg, "Otwarty dom" -
Oppenheim etc.). Żydowscy imigranci do Prus (Warszawa na pocz. XIX w.) i
Austrii (a potem Kongresówki) o ile mogli chętnie przybierali takie
nazwiska, bo:
- roztapiali się w masie osiadłych tutaj Żydów;
- niektóre nazwiska stały się znaczące - bądź co bądź dla biednego
imigranta noszenie nazwiska sławnych bankierów (Rotschild) było
nobilitacją - wnuk mógł twierdzić, że jest potomkiem niesłusznie
wydziedziczonego bogatego Rotschilda.:-)))
--
Politycznie niepoprawny Artur Drzewiecki.
"Nie ma większego głupca nad starego głupca."
"Największą głupotą jest nieumiejętność przyznania się do niewiedzy."

Usuń "nie.", "cierpie.", "spamu." i ".qvx" z mego adresu w nagłówku.
mkarwan
2003-09-27 12:35:02 UTC
Permalink
Raw Message
U�ytkownik "Grzegorz" <***@WYTNIJTOpoczta.onet.pl> napisa� w wiadomo�ci news:***@newsgate.onet.pl...

przyk³ad zmiany nazwisk z ksi±¿ki Petera Rajny "Jaruzelski" (Wydawnictwo
EFEKT Warszawa 2001 r.)

Ministerstwo Obrony Narodowej Warszawa, dnia 4 maja 1948 r.

Rozkaz personalny Nr 340

Tajne

Na podstawie artyku³u 18 Dekretu z dnia 10 listopada 1945 r. o zmianie i
ustalaniu imion i nazwisk (Dziennik Ustaw RP, Nr 56, poz. 310) ni¿ej
wymienionym oficerom udzielam zezwolenia na zmianê nazwiska rodowego i
imienia:

1. Kpt. Hirszowicz Maurycy-Jan s. Józefa na: Lasota Jan s. Józefa

2. Kpt. Ziegelheim Tadeusz s. Micha³a na: Ceg³owski Tadeusz s. Micha³a

3. Por. Weiner Alfred s. Abrahama-Izraela na: Leszczyñski Edward s.
Antoniego

4. Por. Gutbrod Abram s. Meira na: £aski Adam s. Meira

5. Chor. Lewoniuk Miko³aj s. Mateusza na: Chmura Konrad s. Mateusza

Orzeczeniem W³adz Administracji Publicznej ni¿ej wymienionym oficerom wydane
zosta³y pozwolenia na zmianê nazwiska rodowego i imienia:

1. Pp³k Szajn Karol s. Izraela na: Szaniewicz Karol s. Izraela

2. Mjr Goldman Maurycy s. Anzelma na: Górski Marian s. Anzelma

3. Mjr Gruner Edward s. Józefa na: Gryñski Edward s. Józefa

4. Por. Goldstaub Joachim s. Henryka na: Sawicki Karol s. Henryka

5. Ppor. Tausztein Dow s. Beniamina na: Taszycki Bronis³aw s. Beniamina

6. Ppor. Dupczak Józef s. Wawrzyñca na: Dêbiszewski Józef s. Wawrzyñca

7. Ppor. Kawka Edward-Zenon s. W³adys³awa na: Kawêcki Edward-Zenon s.
W³adys³awa

Na podstawie artyku³u 49 i 50 prawa o aktach Stanu Cywilnego z dnia 25
wrze¶nia 1945 r. (Dziennik Ustaw RP, Nr 48 z dnia 7 listopada 1945 r., poz.
272) W³adze S±dowe postanowi³y sprostowaæ nazwisko:

1. Por. Dembski Karol s. Wiktora na: Dêbski Karol s. Wiktora

Powy¿sze zmiany umie¶ciæ w Ewidencji Personalnej Oficerów wymienionych w
niniejszym rozkazie.

SZEF DEPARTAMENTU PERSONALNEGO M O N
STANIS£AW ZAWADZKI - gen. bryg.

MINISTER OBRONY NARODOWEJ
MICHA£ ¯YMIERSKI - Marsza³ek Polski
fatso
2003-09-27 18:59:45 UTC
Permalink
Raw Message
Post by mkarwan
przyk³ad zmiany nazwisk z ksi±¿ki Petera Rajny "Jaruzelski" (Wydawnictwo
EFEKT Warszawa 2001 r.)
Ministerstwo Obrony Narodowej Warszawa, dnia 4 maja 1948 r.
Przyklad o tyle niefortunny, ze obejmuje ow rozkaz ludzi nie tylko
pochodzenia
zydowskiego. Ow Dupczak to zapewne czlowiek pochodzenia panszczyznianego,
ktorego protoplascie nadano kiedys takie nazwisko-przezwisko. Mialem sam
zreszta niegdys tescia w Lublinie, nigdy przeze mnie na oczy nie widzianego.
Rzekomo nosil przed wojna nazwisko Dupek, zmienil na Debicki, niewatpliwy
byl to slowianin, gajowy w czasie wojny i AKowiec zarazem, jak to wszyscy
chyba lesnicy. Natomiast wyz wym Lewoniuk wydaje sie byc pochodzenia
ukrainskiego chociaz wpisane w nazwisko plemie Lewitow daje do myslenia.
I tak i owak, bylo niedobrze. Rezuno-Zyd w powojennej Polsce? lepiej juz
bylo
zmienic takie trefne nazwisko.


fatso
Krzysztof
2003-09-27 20:37:29 UTC
Permalink
Raw Message
Post by fatso
Przyklad o tyle niefortunny, ze obejmuje ow rozkaz ludzi nie tylko
pochodzenia
zydowskiego.
Poza tym dotyczy tylko sytuacji w PRL-u. Wcze¶niej by³o zupe³nie inaczej -
patrz link od Artura Drzewieckiego.
BTW czyta³em jaki¶ czas temu pamiêtniki "Jordana" Wieniawskiego (brata
s³ynnego skrzypka Henryka). W czasie Powstania Styczniowego by³ on
naczelnikiem powiatu koniñskiego z ramienia Rz±du Narodowego. W swoich
wspomnieniach m.in. mocno pod¶miewa³ siê z okolicznych starozakonnych z
pozycji polskiego szlachcica (prawie w stylu fatso:)). Niedawno wyczyta³em
(mo¿e to plotka), ¿e jego ojciec (zreszt± znakomity lekarz i zas³u¿ony
oficer w Powstaniu Listopadowym) nazywa³ siê Pietruszka i dopiero po
przej¶ciu na katolicyzm zmieni³ nazwisko na Wieniawski. Zdaje siê, ¿e zasada
"punkt siedzenia=punkt widzenia" nie zmienia siê od wieków.
Pozdr.
Krzysztof
fatso
2003-09-28 13:26:06 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Krzysztof
Post by fatso
Przyklad o tyle niefortunny, ze obejmuje ow rozkaz ludzi nie tylko
pochodzenia
zydowskiego.
Poza tym dotyczy tylko sytuacji w PRL-u. Wcze¶niej by³o zupe³nie inaczej -
patrz link od Artura Drzewieckiego.
BTW czyta³em jaki¶ czas temu pamiêtniki "Jordana" Wieniawskiego (brata
s³ynnego skrzypka Henryka). W czasie Powstania Styczniowego by³ on
naczelnikiem powiatu koniñskiego z ramienia Rz±du Narodowego. W swoich
wspomnieniach m.in. mocno pod¶miewa³ siê z okolicznych starozakonnych z
pozycji polskiego szlachcica (prawie w stylu fatso:)). Niedawno wyczyta³em
(mo¿e to plotka), ¿e jego ojciec (zreszt± znakomity lekarz i zas³u¿ony
oficer w Powstaniu Listopadowym) nazywa³ siê Pietruszka i dopiero po
przej¶ciu na katolicyzm zmieni³ nazwisko na Wieniawski. Zdaje siê, ¿e zasada
"punkt siedzenia=punkt widzenia" nie zmienia siê od wieków.
Pozdr.
Krzysztof
To bylo dobre, Kolego!
Moj synalek, pol geniusz a pol wariat, zapowiedzial mi przed laty, ze nie
podoba mu
sie moje nazwisko i planuje je zmienic. Ja powiedzialem dokladnie to samo w
jego
wieku memu wlasnemu ojcu. No i ow czlowiek, co nigdy na mnie nawet nie
krzyknal
a przeciez i smierc ludziom zadawal i sam nosil w latach okupacji zawsze
przy sobie
ampulke cyjankali, tym razem sie zdenerwowal. Zapowiedzial, ze nie odezwie
sie
do mnie wiecej nigdy ani slowem i mnie wydziedziczy(chyba tylko z mebli bo
majatku
juz nie mial). Od zamiaru odstapilem. Dzis gdy widze siebie w herbarzu i
dostrzegam
uzytecznosc w swiecie anglosaskim ksywy o dwoch zaledwie sylabach, zaczynam
doceniac
madrosc tego czlowieka. A moj synalek? ja mu wowczas przyklasnalem,
zaproponowalem
aby sie nazwal Newman-czyli nowy czlowiek- i dalem za przyklad Paula
Newmana, owego
doskonalego odtworce rol kowbojow i innych prawdziwych mezczyzn, goscia z
blekitnymi
oczami i arianina z wygladu w 100 procentach. No i w 100 procentach Zyda
amerykanskiego
z Chicago, wspolwlasciciela jakiejs chemicznej-farmaceutycznej hurtowni! No
i nie wiem doprawdy
co ow mlody czlowiek zrobil bo podobno juz skonczyl studia medyczne i unika
swego progenitora
jak diabla.

Dlatego tez smieje sie wlasnie z owych Generalow Krzemienia i innych,
redaktora tygodnika
Polityka No1- jak mu tam bylo? takie magnackie mial nazwisko,aha-Zolkiewski,
Wandy
Wilkomirskiej co nie ladnym acz falszywym nazwiskiem nam za mlodu imponowala
ale prawdziwie
zydowskim talentem muzycznym, tak obcym wsrod polskich swinskich ryjow.
Smieje sie- i patrze
poza moj komputer. Wisza tam powiekszone przez zone dwie podobizny= mego
dziadka i babki
po mieczu. Stary doktor, wiadomo- wyglada jak szlagon prawdziwy.
Wypisz-wymaluj drugi Sienkiewicz.
Ale ta czarna starucha ktora za mego dziecinstwa wykluwala oczy portretom
Stalina? Toz ona ma rysy
twarzy aszkenazyjskie a i talent muzyczny w palcach tez byl niepolski jakis.
A kysz! panie Alexandrze
Sharon, Pyzoliku kochany, mysmy chyba kuzyni!

fatso ben stanislaus
Artur Drzewiecki
2003-10-05 09:42:45 UTC
Permalink
Raw Message
BTW1. W świecie anglosaskim Polak mógłby się nazywać "Bury" - ładnie
brzmi i wygląda.
BTW2. Kiedyś w USA "Orzechowski" zmienił sobie nazwisko na "Nutty" -
wszyscy się zeń podśmiewali.
BTW3. Z kolei pilot "Bogdan Arct" pisał, że zmienił w Anglii wymowę
nazwiska - wymowa "arct" w anglosaskich ustach zmieniła się w "Ars", a
stąd niedaleko do "ass"; natomiast wymowa "arkt" brzmi krótko i ładnie
się kojarzy (człowiek z dalekiej zimnej Północy:-)).
--
Politycznie niepoprawny Artur Drzewiecki.
"Nie ma większego głupca nad starego głupca."
"Największą głupotą jest nieumiejętność przyznania się do niewiedzy."

Usuń "nie.", "cierpie.", "spamu." i ".qvx" z mego adresu w nagłówku.
fatso
2003-10-07 05:24:47 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Artur Drzewiecki
BTW1. W świecie anglosaskim Polak mógłby się nazywać "Bury" - ładnie
brzmi i wygląda.
BTW2. Kiedyś w USA "Orzechowski" zmienił sobie nazwisko na "Nutty" -
wszyscy się zeń podśmiewali.
BTW3. Z kolei pilot "Bogdan Arct" pisał, że zmienił w Anglii wymowę
nazwiska - wymowa "arct" w anglosaskich ustach zmieniła się w "Ars", a
stąd niedaleko do "ass"; natomiast wymowa "arkt" brzmi krótko i ładnie
się kojarzy (człowiek z dalekiej zimnej Północy:-)).
arse-(vulg.) dupa arct(ic)- faktycznie cos jakby dzisiejszy "cool"
czyli OK man, wyrazenie slangowe przejete z jezyka
czarnego getta i dzis
powszechnie uzywane

fatso
Pyzol
2003-09-29 02:13:10 UTC
Permalink
Raw Message
"Krzysztof" <***@muzeum.com.pl> wrote in message
news:bl4sea$no2W swoich
Post by Krzysztof
wspomnieniach m.in. mocno pod¶miewa³ siê z okolicznych starozakonnych z
pozycji polskiego szlachcica (prawie w stylu fatso:)). Niedawno wyczyta³em
(mo¿e to plotka), ¿e jego ojciec (zreszt± znakomity lekarz i zas³u¿ony
oficer w Powstaniu Listopadowym) nazywa³ siê Pietruszka i dopiero po
przej¶ciu na katolicyzm zmieni³ nazwisko na Wieniawski.
Widzisz, fatso - wszystko przed toba! Przejdz na katolicyzm i wybierz sobie
jakies "odpowiednie" nazwisko, a Henrykow w zebach ci duplikaty Ksiestwa
Warszawskiego przywiezie!

Kaska
fatso
2003-09-29 19:06:53 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Pyzol
news:bl4sea$no2W swoich
Post by Krzysztof
wspomnieniach m.in. mocno pod¶miewa³ siê z okolicznych starozakonnych z
pozycji polskiego szlachcica (prawie w stylu fatso:)). Niedawno wyczyta³em
(mo¿e to plotka), ¿e jego ojciec (zreszt± znakomity lekarz i zas³u¿ony
oficer w Powstaniu Listopadowym) nazywa³ siê Pietruszka i dopiero po
przej¶ciu na katolicyzm zmieni³ nazwisko na Wieniawski.
Widzisz, fatso - wszystko przed toba! Przejdz na katolicyzm i wybierz sobie
jakies "odpowiednie" nazwisko, a Henrykow w zebach ci duplikaty Ksiestwa
Warszawskiego przywiezie!
Kaska
Kasiu, o ile nie mialem wowczas w wieku lat 8 omamow wzrokowych, to ja bylem
ukradkiem ochrzczony w Gdyni, na wzgorzu towarzysza Nowotki, na zadanie
wlasnie
owej czarnej herbowej staruchy. Jest tam klasztor franciszkanow w czarnych
habitach, wywieziono
mnie do nich aby ukradkiem wypedzic ze mnie diabla w roku 1955. Nie bardzo
sie to
jakos udalo!
Za to spolka z diablem a w tym wypadku jego slugusami, grubymi Zydami z
City, bardziej
mi wyszla. Wlasnie dzis rano myslalem sobie, jak by to ladnie bylo gdyby
do zestawu mebli
dodac potezna szafe biblioteczna za jedne 17 tys zl. No i niczym diabel
Rokita z komina wyskoczyl
mi z ekranu gieldowego inny czarny a trefny przyjaciel. Podal na koncu
cyrografu 24.5 tys zl za
akcje ktore kupilem dopiero w ub. piatek. Oczywiscie, moja dusze natychmiast
sprzedalem.
Bedzie biblioteka w stylu Empire & Ksiecia Pepi !

fatso
Artur Drzewiecki
2003-10-05 09:36:59 UTC
Permalink
Raw Message
Dupczak - mało prawdopodobne, że to Żyd (gdyby jakieś dziedzic chciał
zrobić "dowcip" przezwałby go raczej "Dupak":-)).
Najprawdopodobniej sytuacja wyglądała tak, że pańszczyźniany Rusin o
wielkiej posturze lub sile dostał przezwisko "Dub" (Dąb). Jego syna
nazwano Dubczak (polonizujący się szlachcic władający majątkiem dał
polską końcówkę "-ak" zamiast ruskiej "-uk"). Ten przydomek przeszedł na
cały ród.
Potem niedouczony pisarz gminny zapisał nazwisko ze słuchu w formie
"Dupczak" i tak już zostało.
Zatem zamiast "Dębiszewski" powinien nazwać się "Dębczak" - trafniej.:-)
--
Politycznie niepoprawny Artur Drzewiecki.
"Nie ma większego głupca nad starego głupca."
"Największą głupotą jest nieumiejętność przyznania się do niewiedzy."

Usuń "nie.", "cierpie.", "spamu." i ".qvx" z mego adresu w nagłówku.
kaper
2003-10-06 11:16:02 UTC
Permalink
Raw Message
polsk± koñcówkê "-ak" zamiast ruskiej "-uk"
Tylko bez uogólnieñ - Mazowsze to nie ca³a Polska!
Regionalne zró¿nicowanie koñcówek to temat nie na tê grupê, zatem wspomnê
tylko, ¿e faktycznie mówimy "Polak" tak samo jak "cielak", "prosiak",
"Warszawiak". Ale nie "Wielkopolak" tylko "Wielkopolanin". S³ysza³em
mieszkañców Krakowa podkre¶laj±cych, ¿e oni s± "Krakowianami", nie
"Krakowiakami". Parê dni temu zdziwi³em siê, jak prowadz±cy jak±¶
prezentacjê przedstawi³ siê jako "Warszawianin" - w nastêpnym zdaniu jednak
wyja¶ni³o siê, ¿e jest on Warszawianinem z Rzeszowa. Z kolei zapomnian±, ale
rdzennie pomorsk± koñcówk± jest "-ón" - mieszkaniec Pomorza poprawnie po
kaszubsku bêdzie siê nazywa³ "Pomorzón", Europejczyk - "Europejón". Nazwa
"Kociewiak" ¶wiadczy o przedostaniu siê wp³ywów mazowieckich na zachodni
brzeg dolnej Wis³y.

To s± szczególiki, których wielu zapewne nie zauwa¿a, a dla mnie s± one
mi³ym dowodem, ¿e polskie spo³eczeñstwo nie zosta³o ca³kowicie
zhomogenizowane, ¿e wiêkszo¶æ z nas jednak nale¿y do jakiej¶ "ma³ej
ojczyzny".

Pozdrawiam

Kaper
Artur Drzewiecki
2003-10-06 11:56:42 UTC
Permalink
Raw Message
Rzeczywiście uprościłem.:-)
Z tym że końcówka "-ak" w funkcji "syn kogoś" oprócz Mazowsza
występowała w Wielkopolsce.
Natomiast Małopolanie preferowali w tym znaczeniu "-yk/-ik".
Z kolei na Śląsku używano "-ok".
Zatem syn krawca, to:
- w Wielkopolsce i na Mazowszu "Krawczak",
- w Małopolsce "Krawczyk",
- na Śląsku "Krawczok",
- na wschodzie "Krawczuk".
--
Politycznie niepoprawny Artur Drzewiecki.
"Nie ma większego głupca nad starego głupca."
"Największą głupotą jest nieumiejętność przyznania się do niewiedzy."

Usuń "nie.", "cierpie.", "spamu." i ".qvx" z mego adresu w nagłówku.
Peter 'Mikolaj' Mikolajski
2003-10-06 14:01:48 UTC
Permalink
Raw Message
Ke'dem guerfel Artur Drzewiecki
<***@nie.poczta.cierpie.onet.spamu.pl.qvx> ihn news:***@4ax.com: takh oblivyn ihn
aa'kua pl.sci.historia
Post by Artur Drzewiecki
Rzeczywiście uprościłem.:-)
Tym niemniej to bardzo interesujące rzeczy :o)
Przyznam, że zacząłem się zastanawiać, jak to jest z mieszkańcami
Olsztyna oraz Warmii / Mazur / Prus. Jakieś sugestie? :o)
--
Peter 'Mikolaj' Mikolajski <> ICQ: 55031994 / GG: 2259986
"I find your lack of faith disturbing" (LV @ ANH)
"Prawdziwa sztuka obroni się sama... ale nie przede mną"
(kabaret Potem - Wiosenna pieśń radości)
Artur Drzewiecki
2003-10-06 14:09:40 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Peter 'Mikolaj' Mikolajski
Przyznam, że zacząłem się zastanawiać, jak to jest z mieszkańcami
Olsztyna oraz Warmii / Mazur / Prus. Jakieś sugestie? :o)
Jeśli chodzi Ci o polskich autochtonów z tych okolic, to wywodzili się
oni z Mazowsza w większości.
--
Politycznie niepoprawny Artur Drzewiecki.
"Nie ma większego głupca nad starego głupca."
"Największą głupotą jest nieumiejętność przyznania się do niewiedzy."

Usuń "nie.", "cierpie.", "spamu." i ".qvx" z mego adresu w nagłówku.
Peter 'Mikolaj' Mikolajski
2003-10-06 19:53:18 UTC
Permalink
Raw Message
Ke'dem guerfel Artur Drzewiecki
<***@nie.poczta.cierpie.onet.spamu.pl.qvx> ihn news:***@4ax.com: takh oblivyn ihn
aa'kua pl.sci.historia
Post by Artur Drzewiecki
Jeśli chodzi Ci o polskich autochtonów z tych okolic, to
wywodzili się oni z Mazowsza w większości.
A obecnie? Bo chyba równolegle funkcjonują formy Olsztynianin oraz
Olsztyniak - ta druga nawet w nazwie gazety :o)
--
Peter 'Mikolaj' Mikolajski <> ICQ: 55031994 / GG: 2259986
"I find your lack of faith disturbing" (LV @ ANH)
"Prawdziwa sztuka obroni się sama... ale nie przede mną"
(kabaret Potem - Wiosenna pieśń radości)
fatso
2003-10-07 05:39:24 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Peter 'Mikolaj' Mikolajski
Ke'dem guerfel Artur Drzewiecki
aa'kua pl.sci.historia
Post by Artur Drzewiecki
Jeśli chodzi Ci o polskich autochtonów z tych okolic, to
wywodzili się oni z Mazowsza w większości.
A obecnie? Bo chyba równolegle funkcjonują formy Olsztynianin oraz
Olsztyniak - ta druga nawet w nazwie gazety :o)
Ale dlaczego dzisiejszy Krakus, taki autentyczny w pasiastej krakusce
na gorny swoj koniec nasadzonej, ma biegac za "krakowianina"?
Miejcie ludzie litosc na niego, chocby ze wzgledu na Opera buffa pt
Krakowiacy i Gorale, jaka dala zaczyn Insurekcji Kosciuszkowskiej w 1794r!
a oto link:
http://cogito.univ.gda.pl/biblioteka/Wsieci/autors/boguslaw.htm

fatso

Alexander Malinowski
2003-09-29 11:48:37 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Grzegorz
Witam wszystkich
Zwykle żydowskie nazwiska w Polsce kojarzą się z językiem niemieckim, ale
oprócz takich są jeszcze brzmiące "po polsku" - Słonimski, Mortkowicz. Jak
doszło do takiego zróżnicowania? Czy polscy Żydzi zmieniali nazwiska z
niemiecko na polsko brzmiące podejmując decyzję o asymilacji, czy jest to
rezulatat jakichś wcześniejszych procesów?
Niemieckojezyczne nazwiska typu Apfelbaum zostaly nadane Zydom w zaborze
pruskim (Warszawa) przez urzednika pruskiego, niemieckiego poete Hoffmana
przed rokiem 1807.
Byl autorem m.in opowiesci Hoffmana - bardzo ciekawa postac.
wczesniej Zydzi nazwisk nie mieli.
Slowianskie nazwiska musialy pochodzic od Zydow zamieszkujacych zabor
rosyjski.
Post by Grzegorz
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Loading...