Discussion:
Ostatni apel Slobodana Miloševića do Słowian
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
mkarwan
2016-06-04 13:32:56 UTC
Permalink
Raw Message
(...)Siedem lat temu - 11 marca 2006 roku, w "demokratycznym więzieniu"
zmarł prezydenta Jugosławii Slobodan Milošević.
Jego los to lekcją dla wszystkich tych, którzy są skłonni wierzyć słowom
Zachodu, i tych którzy gotowi są do ustępstw.

(...)Na nieszczęście dla Serbii wydarzenia potoczyły się dokładnie tak, jak
mówił nieżyjący prezydent: ciało serbskiej państwowości tną na kawałki
odbierając Kosowo i Metohiję, popierając odejście Czarnogóry, przeszkadzając
w zjednoczeniu z Serbią bośniackich Serbów.

Posłuchajcie słów Miloševića:
"Wydarzenia, które rozwinęły się wokoło nas są częścią zorganizowanej
kampanii oczerniania naszego państwa i narodu, ponieważ nasz kraj i naród są
barierą dla ustanowienia absolutnej dominacji Zachodu na Półwyspie
Bałkańskim.

W naszym społeczeństwie już dawno istnieje grupa, która pod nazwą
opozycyjnej partii demokratycznej przedstawia interesy rządów, wywierających
nacisk na Jugosławię a szczególnie na Serbię.
To ugrupowanie w obecnych wyborach wypłynęło jako demokratyczna opozycja
Serbii.
Prawdziwy gospodarz nie jest ich kandydatem na stanowisko prezydenta Serbii.
Jest nim wieloletni gospodarz - przewodniczący partii Demokratycznej i
kolaborant sojuszu wojskowego, który walczył przeciwko naszemu krajowi.
Nie potrafił nawet ukryć tej swojej współpracy.
Jednak jest znany całemu naszemu społeczeństwu ze swojego wzywania NATO do
bombardowania Serbii, tyle tygodni ile będzie potrzeba póki jej opór nie
zostanie złamany.
Tak więc na czele zorganizowanego ugrupowania w tych wyborach stoi
przedstawiciel armii i rządu, który niedawno walczył przeciwko Jugosławii."

". Oni nie chcą pokoju i dobrobytu na Bałkanach, chcą, żeby to była strefa
stałych konfliktów i wojen, które zapewniłyby im alibi na stałą obecność.
Marionetkowa władza zapewniając przemoc, gwarantuje długoterminową wojnę -
wszystko, tylko nie pokój.
Tylko nasza własna władza gwarantuje pokój.

Dalej.
Wszystkie kraje, które znalazły się w sytuacji ograniczonej suwerenności z
rządami znajdującymi się pod wpływem obcych sił, w szybkim tempie zostawały
żebrakami.
Do tego stopnia, że wyklucza to nadzieję na sprawiedliwe i humanitarne
stosunki społeczne.
Wielki podział na większość ubogich i mniejszości bogatych - to obraz Europy
Wschodniej w ostatnich latach, i my to widzimy.
Ten los nie oszczędził również nas.
I my pod kontrolą i kierownictwem właścicieli naszego kraju szybko
zyskiwaliśmy ogromną ilość bardzo biednych, co w perspektywie wydostania się
z nędzy jest drogą bardzo daleką i bliżej nieokreśloną.
Mniejszość bogatych składałaby się z elity przemytników, która mogłaby
pozwolić na wzbogacenie się jedynie pod warunkiem, że ci będą lojalni w
stosunku do ludzi rządzących ich krajem.

Własność społeczeństwa i państwowa szybko transformowałaby się w prywatną,
ale właścicielami tej własności, uwzględniając doświadczenie naszych
sąsiadów, zostawaliby na ogół obcokrajowcy.
Mały wyjątek stanowili by ci, którzy kupili prawo własności przez lojalności
i kompromis co wyprowadziłoby ich poza elementarne pojęcie godności
narodowej i ludzkiej.
Najbardziej wartościowe krajowe bogactwa w takich warunkach stałyby się
własnością zagraniczną, a ci, którzy do tej pory je posiadali, w nowej
sytuacji musieliby zostać pracownikami firm zagranicznych u siebie.

Razem z poniżeniem narodowym, podziałem państwa i bankructwem społecznym
będą zauważalne różne formy społecznych patologii, wśród których na pierwszy
plan wysunie się przestępczość.
I to w żadnym wypadku nie jest założenie lecz żywe doświadczenie tych
krajów, które przeszły tę drogę, czego chcemy uniknąć za wszelką cenę.
Stolice przestępstw znajdują się bynajmniej nie na zachodzie, jak to było
przedtem, a na wschodzie Europy.

Jednym z głównych zadań marionetkowego rządu, jeżeli taki dojdzie do władzy,
będzie zniszczenie świadomości narodowej.
Państwa, którymi kieruje się z zewnątrz dość szybko rozstają się ze swoją
historią, ze swoją przeszłością, ze swoimi tradycjami, ze swoimi narodowymi
symbolami, ze swoimi zwyczajami, często również z własnym językiem
literackim.
Niezauważalna na pierwszy rzut ale bardzo efektywna i twarda selekcja
świadomości narodowej sprowadzona by została do kilku potraw kuchni ludowej,
jakiś pieśni i tańców, kilku nazwisk bohaterów narodowych, przywłaszczonych
produktów żywnościowych i kosmetyków.

Jednym z oczywistych następstw zagarnięcia terytorium jakiegokolwiek państwa
ze strony supermocarstw w XX wieku jest zniszczenie świadomości narodowej
ludzi żyjących w tym państwie.
Z doświadczenia takich państw widać, że naród jest ledwie w stanie zauważyć
z jaką szybkością zaczyna używać obcego języka jako swojego, utożsamiać się
z obcymi historycznie działaczami zapominając o swoich, łatwiej orientuje
się w literaturze okupanta niż w swojej, zachwyca się cudzą historią zamiast
swoją, jest podobny do obcych ludzi, ale nie do samego siebie . "

"Uznałem za swój obowiązek uprzedzenia o następstwach działań, które są
finansowane i wspierane przez rządy krajów NATO.
Obywatele mogą ale nie muszą mi wierzyć.
Chcę tylko aby nie było za późno na zrozumienie mojego ostrzeżenia, kiedy
będzie trudno naprawić błędy, które robią obywatele w swojej naiwności,
błędy lub powierzchowności.
Ale te błędy trudno będzie naprawić, a niektórych z nich być może nigdy się
nie uda".

źródło
https://treborok.wordpress.com/about/ostatni-apel-slobodana-milosevica-do-slowian/?preview_id=15104&preview_nonce=949a28bf15
T***@somewhere.in.the.world
2016-07-02 20:15:18 UTC
Permalink
Raw Message
Post by mkarwan
(...)Siedem lat temu - 11 marca 2006 roku, w "demokratycznym więzieniu"
zmarł prezydenta Jugosławii Slobodan Milošević.
[...]
Jaki jest powod dla ktorego wkleja pan tutaj te swoje swoje bzdety?

Nieszczesny panie mkarwan, grupy dyskusyjne, w szczegolnosci
pl.sci.historia to nie miejsce na panska antyzydowska propagande.
HISTORIA
Rozumie pan?
Grupy dyskusyjne sluza do dyskutowania, a nie do przeklejania internetu.
Wzywam pana do zaprzestania spamowania grup dyskusyjnych i zgloszenia
sie ze swoja zydowska obsesja na leczenie.

Tak czy siak ponizsze slowa sa z panem nierozerwalne:
mkarwan, nieszczesny, antysemita, tchorzliwy, troll, Stalowa Wola,
oblakany, propaganda, mowa, nienawisci, genetyczny, klamca, prowokator,
manipuluje, rznie, glupa, kampania, antyzydowska, donosiciel
--
TA
Loading...