Discussion:
Żydzi i ich klucz do zniewolenia gojów
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
mkarwan
2016-05-26 12:47:15 UTC
Permalink
Raw Message
Żydzi "od początku czasów" uwierzyli w to, że ich B-g (zgodnie z przepisami
Talmudu żydzi nie piszą wszystkich liter w słowie "Bóg") obiecał im, że oni
będą rządzić wszystkimi narodami świata i władać ich majątkiem (Ks. Rodzaju
9:9-17; Ks. Powtórzonego Prawa 29:9-14).
To, że to "przymierze zostało zniesione przez "Nowe Przymierze" Jezusa
Chrystusa, już żydzi nie uznają.
Ale dopiero w połowie XX wieku pojawiła się przed nimi możliwość realizacji
tego "przymierza".

Do XIX wieku żydzi, na długo przed ich mitycznym "wypędzeniem przez
Rzymian", rozjechali się po wszystkich krajach świata w celu jego podboju,
wytrwale i konsekwentnie gromadząc środki, przechwytywali środki produkcji,
media, prawdami (a głównie kłamstwami ) wkradali się w zaufanie "potężnych
tego świata", zwiększali swoje wpływy, itd., w celu potrzebnego im
zniewolenia gojów.
W ciągu tego okresu żydzi wytrwale i konsekwentnie niszczyli
chrześcijaństwo.

W XVIII wieku Mayer Amschel Bauer, który przyjął nazwisko "Rothschild" albo
"czerwona tarcza", ponieważ nad drzwiami swojego kantoru wymiany pieniędzy
powiesił czerwoną tarczę jako emblemat, w 1773 roku zaprosił dwunastu innych
bogatych i wpływowych żydów na spotkanie z nim we Frankfurcie, w jego
kantorze.

Celem jego było przekonanie ich, że jeżeli połączyliby swoje zasoby to
zdołaliby finansować i kierować światowym ruchem rewolucyjnym i
wykorzystywać go w celu osiągnięcia pełnej kontroli nad bogactwami, zasobami
naturalnymi i siłą roboczą w całym świecie.
Zabezpieczywszy się ich zgodą Rothschild przedstawił im swój rewolucyjny
plan z którym czytelnik może zapoznać się TUTAJ (
http://www.russia-talk.org/cd-history/fed/fed.htm#05 ).

Plan Mayera-Rothschilda, w postaci poszerzonej i uzupełnionej, dostał się w
ręce gojów, dopiero w 100 lat po tym zebraniu, w postaci "Protokołów mędrców
Syjonu".
Do połowy XIX wieku żydostwo osiągnęło znaczne sukcesy.
"Dom Rothschilda" stał się bankiem światowym finansującym rządy gojowskie i,
tym sposobem, zakulisowo dyktującym im swoją wolę.

Praktycznie we wszystkich europejskich, "cywilizowanych" krajach żydzi
osiągnęli zrównanie w prawach z gojami i, jak przepowiedział nasz wizjoner
Fiodor Dostojewski, działając na zasadach kryminalnej szajki, bardzo szybko
zaczęli kontrolować kraje, które ich przyjęły.
W drugiej połowie XIX wieku chrześcijaństwo otrzymało miażdżący cios w
postaci teorii ewolucji, która przekonała byłych chrześcijan, że Boga nie
tylko nie ma ale, że także nie jest On potrzebny bo materia może "ewoluować"
i tworzyć dowolne żywe istoty bez ingerencji jakiejkolwiek Rozumnej Siły.

Na początku XX wieku światowy kahał przechwycił w swoje ręce kredyt i
kontrolę emisji pieniędzy Ameryki, tworząc w 1913 roku prywatny bank pod
zarządem "Domu Rothschilda", nazywając go dla niepoznaki Bankiem Rezerwy
Federalnej, co dało żydom praktycznie nieograniczone źródło środków do
finansowania dowolnych swoich przedsięwzięć.

Do połowy XX wieku światowy kahał, twardo wziąwszy pod swoją kontrolę
najpotężniejsze państwo świata, USA, i większość państw europejskich,
poczuł, że jest gotowy do zakończenia realizacji swojego 40-to wiekowego
marzenia o zniewoleniu całego świata.
Jako absolutni panowie Ameryki, zaczęli oni ten proces od niej samej,
"odwdzięczając" się za jej gościnność zniewoleniem jej.

Spełniła się przepowiednia Beniamina Franklina o tym, że jeżeli żydów nie
przepędzi się z kraju to "za dwieście lat dzieci naszych dzieci zostaną
niewolnikami".

Do roku 1965 Ameryka była słusznie uważana za państwo chrześcijańskie
ponieważ 90% ludności było białej rasy i wyznawało chrześcijaństwo.
Ojcowie-założyciele Ameryki byli wszyscy białymi i chrześcijanami.
Amerykańska Konstytucja oparta była na chrześcijańskich przekonaniach.
Tak więc Deklaracja Niepodległości, która jest kamieniem węgielnym
Konstytucji i całego prawodawstwa Ameryki, głosi: "Wychodzimy z oczywistej
prawdy, że wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi i obdarowani przez
swojego Stwórcę określonymi, niezbywalnymi prawami, do których zalicza się
życie, wolność i dążenie do szczęścia" (Redakcja "Myśli o Rosji").

Oznacza to, że wszystkie prawa ludzi pochodzą nie od rządu albo innych ludzi
ale od Pana Boga, który ich stworzył.
Oznacza to, między innymi, że żaden rząd nie odważy się odbierać tych praw.
Żeby jeszcze bardziej odkreślić rolę Boga w życiu społecznym USA, słowa
"Ufamy Bogu" (In God We Trust) są wygrawerowane nad fotelem Przewodniczącego
Izby Reprezentantów, drugiej osoby, co do znaczenia, Ameryki a także
drukowane są na banknotach i bite są na monetach amerykańskich.

A 10 Przykazań Starego Testamentu wisi w większości sal sądowych USA w celu
podkreślenia, że prawa amerykańskie opierają się na tych przykazaniach.
W drugiej połowie XX wieku żydowska firma adwokacka "American Civil
Liberties Union" (Amerykańska Unia Wolności Obywatelskich - ACLU) wniosła
wiele pozwów przeciwko umieszczaniu 10 Przykazań, scen ilustrujących
narodzenie Jezusa Chrystusa, czytania Biblii w szkołach albo w innych
publicznych budynkach i/albo na publicznej ziemi, itd.

Po faktycznym (ale utajnionym przed gojami) przechwyceniu władzy w Ameryce
przez światowy kahał w 1913 roku drogą uzyskania nieograniczonej władzy nad
pieniędzmi i kredytem kraju (utworzenie wspomnianego powyżej tzw. Banku
Rezerwy Federalnej), Ameryka z rozpędu ciągle jeszcze żyła według
chrześcijańskich tradycji.
W ciągu minionego, od tamtej pory, półwiecza kahał zdołał naprawdę wziąć w
swoje ręce dźwignie władzy i rozpocząć niszczenie Ameryki jako białego kraju
chrześcijańskiego.

Lata 60-te były punktem wyjścia do aktywizacji procesu niszczenia Ameryki. W
1963 roku w szkołach Ameryki zniesiono modlitwę a czytanie Biblii w szkołach
stało się przestępstwem jako "niekonstytucyjne".
Jest rzeczą oczywistą, że ani modlitwa ani czytanie Biblii, same w sobie nie
zapewniały zaszczepienia moralności chrześcijańskiej ale podkreślały ten
fakt, że wartości chrześcijańskie stoją ponad świeckimi wartościami i są
fundamentalne w Ameryce.

W tymże 1963 roku został zamordowany prezydent John Kennedy.
Jego "grzechy" wobec kahału polegały na kategorycznym zakazie Izraelowi
tworzenia broni jądrowej i na zamiarze zlikwidowania FED (Ban Rezerwy
Federalnej), to znaczy na pozbawieniu kahału jego głównego narzędzia władzy
nad Ameryką (i całym światem).
A w 1965 roku kahał przepchnął w Kongresie USA "reformę imigracyjną"
otwierającą na oścież drzwi do Ameryki dla obcych, pod każdym względem,
imigrantów z krajów III Świata, z Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej.

W ciągu dziesięcioleci poprzedzających otwarcie granic w 1965 roku,
wszystkie możliwe organizacje żydowskie i poszczególni żydzi, wykorzystując
będące pod ich kontrolą media, chóralnie i świętoszkowato ględzili o tym, że
nie powinno być żadnej dyskryminacji skierowanej przeciwko jakiejkolwiek
grupie imigrantów i że "różnorodność" powinna odegrać pozytywną rolę dla
Ameryki (a tak nawiasem zauważmy, że sam Izrael praktykuje otwarcie wściekły
rasizm w stosunku do nie-żydów).

W samym Kongresie, w Izbie Reprezentantów, żydowscy kongresmani Adolph
Sabath, Samuel Dickstein i Emanuel Celler, rozpętali wojnę o nieograniczoną
imigrację w czasie kiedy Herbert Lehman i, później, Jacob Javits,
przepychali tę ustawę w Senacie (Javits w 1951 roku "wysmarował"artykuł we
flagowej gazecie żydowskich mediów, "The New York Times"), zatytułowany
"Rozewrzyjmy nasze wrota" (Let's Open Our Gates" - The New York Times
Magazine, 8.07.1951 rok, str.8).

Do 1965 roku w Ameryce obowiązywało prawodawstwo chroniące rasowe status-quo
kraju, tzn. chroniące go jako białe państwo chrześcijańskie.
Także ustawy imigracyjne z 1921, 1924 i 1952 roku przewidywały "kwoty"
rasowe określane na podstawie istniejącego składu rasowego ludności Ameryki.

Tak więc jeżeli spis ludności pokazywał, że w kraju mieszka, powiedzmy, 20%
Anglosasów, to kwota imigracyjna dla Anglosasów na rok następny określona
była na poziomie 20%, to znaczy jeżeli w danym roku zakładano przyjęcie 1
miliona imigrantów to wśród nich mogło być 200 tysięcy Anglosasów.

Jeżeli takiej liczby Anglosasów pragnących zostać amerykańskimi obywatelami
nie udawało się zebrać to brakująca część kwoty "przepadała".
Naturalnie, że żydzi skrupulatnie maskowali prawdziwe cele ustawy o
"otwartej" imigracji z 1965 roku nazywając "otwartą" imigrację patriotyczną.
W publicznych oświadczeniach dla gojów trąbili o tym, że "wielokulturowość",
"tolerancja", "różnorodność" i tym podobne zasłony dymne są korzystne dla
USA.

"Swoim" mówili otwarcie, że "pluralizm" wspiera "legalizację zachowania
kultury mniejszości pośród większości społeczeństwa-gospodarza" (patrz "A
History of Jews in America" - Howard Sachar - 1992).
Psycholog społeczny Kevin McDonald w książce "A People That Shall Dwell
Alone: Judaism As A Group Evolutionary Strategy" wskazywał, że większość
ruchów "antysemickich" zwykle istnieje w etnicznie homogenicznych narodach
i, że " etniczny, religijny pluralizm służy zewnętrznym interesom żydostwa
ponieważ żydzi stanowią zaledwie jedną z licznych grup etnicznych.i trudno
jest, a nawet niemożliwym jest, dla nie-żydów tworzyć jednolite grupy
zjednoczone w opozycji do judaizmu".

To co żydzi rozumieją pod pojęciem "antysemityzmu" po raz pierwszy zostało
nagłośnione w 2005 roku, po tym jak Departamentowi Stanu USA zostało
nakazane przez Kongres USA w 2004 roku prowadzenie rejestru przejawów
"antysemityzmu" we wszystkich krajach świata.
Na żądanie Departamentu Stanu sprecyzowania co należy rozumieć za
"antysemityzm", Kongres USA nie znalazł nic lepszego jak wynajęcie
"Anti-Defamation League" do opracowania szczegółowej definicji
"antysemityzmu" (ja nie żartuję chociaż jest to równoznaczne z wpuszczeniem
wilka do owczarni!).

Co i "Anti-Defamation League " uczyniła jednocześnie wyrywając przyzwoitą
kasę za swoje "prace".
Ogromna rola i wpływ żydów na życie Ameryki zostały niedawno podkreślone
przez wiceprezydenta USA, Joe Bidena. Przemawiając w dniu 21 maja 2013 roku
na przyjęciu Komitetu Krajowego Partii Demokratycznej na cześć
"Amerykańsko-żydowskiego miesiąca dziedzictwa" powiedział on w przypływie
lizusostwa (i demonstrując swoją całkowitą nieznajomość istoty judaizmu) i
rozpływając się w lokajskich pochwałach żydów:

"Żydowscy liderzy medialni w znacznym stopniu zapewnili przyjęcie (przez
społeczeństwo - Red. Myśli o Rosji) "małżeństw homoseksualnych" w Ameryce.
Uważam, że to co wpływa na rozliczne ruchy w Ameryce, to co wpływa na nasz
światopogląd, jest takąż częścią kultury i sztuki, jak nic innego".

Jako przykład wspomniał on sieci społecznościowe i komedię "Will and Grace",
uwypuklając rolę żydów w obu przypadkach.
Założę się, że 85% nowości, czy to w Hollywood czy to w sieciach
społecznościowych, jest wynikiem działań żydowskich liderów w tych
sektorach" - powiedział Biden.

"Ich wpływ jest ogromny, naprawdę ogromny. I, mógłbym dodać od siebie,
dobroczynny".
Wiceprezydent pochwalił także żydowski wkład w naukę, w reformę imigracyjną
(1965 roku - Red. Myśl o Rosji), w ruch walki o prawa obywatelski, w sztuki,
w prawa człowieka i feminizm.

"Uważam, że w znacznym stopniu nie doceniacie tego wpływu, który wywarliście
na rozwój naszego kraju" - powiedział Biden.
"Jesteśmy wielkim krajem dzięki waszemu wkładowi i, najważniejsze,
dziedzictwu żydowskiemu i wartościom, które wnieśliście".

Pochwały Bidena były tak obfite, że Jonathan Chait z czasopisma "The New
York Magazine" uznał je za niebezpieczne, zauważając, że "biali rasiści" już
postrzegają przemówienie Bidena jako dowód na "tajny spisek żydowski".

Żydzi i ich organizacje od samego początku chwiali filarami na których
opierała się chrześcijańska Ameryka.
Na przykład w 1913 roku została założona przez nich organizacja
"Anti-Defamation League" z oficjalnie zadeklarowanym celem "powstrzymania
oszczerstw przeciwko żydowskiemu narodowi i zapewnienia sprawiedliwości i
sprawiedliwego traktowania wszystkich".

Jednakże na portalu "Anti-Defamation Legaue" oświadcza się, że "w tej chwili
ADL, będąc liderem w dziedzinie praw obywatelskich i praw człowieka, walczy
z "antysemityzmem" i wszystkimi formami fanatyzmu, broni ideałów
demokratycznych i broni praw obywatelskich dla wszystkich.spełniając swoją
misję poprzez sieć 27 regionalnych i pomocniczych centrów w USA i centrum w
Izraelu".

Jak wyżej wspomniano, żydzi, we wszystkich krajach swojego zamieszkania,
zawsze podjudzają i szczują rozliczne mniejszości na dominującą większość.
W Ameryce - czarni i inne mniejszości szczute są przeciwko białym w celu
osiągnięcia politycznego sukcesu (porównaj z Federacją Rosyjską gdzie
mniejszości narodowe są szczute przeciwko Rosjanom).

W ciągu ostatnich dziesięcioleci głosowanie "czarnego bloku" było
szczególnie ważne, przede wszystkim, dla polityków liberalnych (czytaj żydów
i ich marionetki - Red. "Myśli o Rosji").
Wielorasowa Ameryka (a teraz Europa i Federacja Rosyjska) jest podobna do
Babilonu, pracuje ona w interesie żydów.

Zdrowy rozsądek podpowiada, że w podzielonym społecznie kraju najbardziej
zwarta grupa dysponuje największą siłą (zespoleni solidarnością
żydzi; jeden za wszystkich, wszyscy za jednego).
W zanarchizowanym, kalejdoskopowym społeczeństwie, mniejszość żydowska z
interesami wrogimi wobec interesów większości będzie zawsze zyskiwała
przewagę w tym Babilonie.

Każdy cios, który niszczy solidarność chrześcijańskiej, białej większości
pomaga wejściu żydów na szczyty władzy.
Oczywiście ten proces ma miejsce nie tylko w Ameryce ale i w każdym kraju
gdzie żydzi są rządzącą mniejszością.
Oni konsekwentnie szukają sposobów osłabienia dominującej grupy w
społeczeństwie, białych chrześcijan, ażeby zyskać możliwość zwiększenia
swojej władzy.

Zniszczenie Ameryki opisane przez Theodore'a Herzla w książce "The Jewish
State" (New York - Herzl Press, str. 33, 35, 36) znajduje swoje
ucieleśnienie w tysiącach kopniaków i miażdżących ciosów wymierzonych w
tradycje i wartości starego anglo-amerykańskiego świata.

Mogą to być Święta Bożego Narodzenia, przepędzone z miejskich placów, albo
czysto męska Akademia Wojskowa przekształcona w instytucję oświatową dla obu
płci, albo poranne programy radiowe przepełnione wulgarnymi rozmowami o
funkcjonowaniu układu wydalniczego człowieka, albo stworzenie atrakcyjnego
wizerunku dla narkotyków, dla rozpusty, pederastii, itd., w filmach i
powieściach.

Jednym słowem ofensywa jest prowadzona wszędzie z towarzyszeniem bojowego
bicia w bębny przez żydów, którzy, jak to jest wyłożone czarne na białym w
"Szulchan Aruch", chełpią się swoją antyludzką naturą.
Ale ta melodia to marsz pogrzebowy dla Ameryki i całego zachodniego świata,
w całości. Żydzi wyżerają i trawią białe europejskie korzenie zwiększając
swoje wpływy i władzę, przenikają do wnętrza amerykańskiej struktury władzy
i pozostają obcymi, całkowicie obcymi wobec białych, duchowych, kulturalnych
i genetycznych wartości.

Jeżeli biali chrześcijanie nie znajdą w sobie sił ażeby przeciwstawić się
temu atakowi to będą oni skazani na zagładę i wymarcie (co już obserwuje się
w Federacji Rosyjskiej gdzie wymieranie odbywa się milionami w skali roku).
P. Budziłowicz
Nyack, New York State
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/zatomizowane-bydlo-zydzi-ich-klucz-zniewolenia-gojow-2014-11
T***@somewhere.in.the.world
2016-05-28 13:13:10 UTC
Permalink
Raw Message
Post by mkarwan
Żydzi "od początku czasów" uwierzyli w to, że ich B-g (zgodnie z przepisami
[...]
[...]
Jaki jest powod dla ktorego wkleja pan tutaj te swoje swoje bzdety?

Nieszczesny panie mkarwan, grupy dyskusyjne, w szczegolnosci
pl.sci.historia to nie miejsce na panska antyzydowska propagande.
HISTORIA
Rozumie pan?
Grupy dyskusyjne sluza do dyskutowania, a nie do przeklejania internetu.
Wzywam pana do zaprzestania spamowania grup dyskusyjnych i zgloszenia
sie ze swoja zydowska obsesja na leczenie.

Tak czy siak ponizsze slowa sa z panem nierozerwalne:
mkarwan, nieszczesny, antysemita, tchorzliwy, troll, Stalowa Wola,
oblakany, propaganda, mowa, nienawisci, genetyczny, klamca, prowokator,
manipuluje, rznie, glupa, kampania, antyzydowska, donosiciel
--
TA
Loading...